BA Familiale Verzekering

Dekt de schade die u of iemand uit uw gezin aan derden zou veroorzaken

De polis BA Familiale of ook wel BA Gezin genoemd, dekt de schade die u of iemand uit uw gezin aan derden zou veroorzaken (art 1382 ev BW). Deze verzekering is geen wettelijk verplichte verzekering, doch raden wij u sterk aan om deze te onderschrijven. Voor iets meer dan 50 euro per jaar kunt u met een gerust hart door het leven.

Wie potje breekt potje betaalt

 Vaak krijgen we de vraag wat er nu juist gedekt wordt via deze verzekering. Principieel wordt vergoedt “elke onopzettelijke schade aan derden waarvoor een verzekerde extra-contractueel aansprakelijk is in het kader van zijn privé-leven”.

Met “derden” wordt bedoeld elke persoon waarmee u geen contractuele band heeft in kader van het schadegeval.

Voorbeeld: Wordt dus niet vergoedt de schade die u bvb zou veroorzaken aan de geleende bromfiets van uw buurman na een ongeval in fout.

De dekking geldt overigens over de ganse wereld. Deze verzekering biedt evenwel ruimere dekkingen dan bovenvermelde strikte omschrijving,  zo  worden ook gedekt schade veroorzaakt door:

  • uzelf en al uw gezinsleden die bij u inwonen
  • uw huispersoneel en babysit
  • schade aan hotel- en ziekenhuiskamer minderjarige kinderen van anderen die kosteloos bij u logeren
  • uw huisdieren (paarden in eigendom afhankelijk van verzekeraar)
  • uw gezinswoning en diens tuin

De meeste verzekeringsmaatschappijen dekken eveneens schade de aansprakelijkheid personen die geen 16 jaar geworden zijn en die een schadegeval opzettelijk of door grove schuld veroorzaakt hebben.

Afhankelijk van  uw persoonlijke situatie heeft u de keuze uit verschillende formules:

  • Gezinsformule: vanaf 2 inwonende personen
  • Formule alleenstaande: enkel verzekeringsnemer zonder inwonende personen
  • Formule derde leeftijd : wanneer één van de verzekeringsnemer de leeftijd van 60 heeft bereikt

 

Deze twee laatste formules genieten een verminderde premie.