Bedrijfsvoertuigen

Zeer concurrentiele premies en voordelig tariefsysteem op maat
 • zeer concurrentiele premies en voordelig tariefsysteem op maat
 • interessante kortingen voor vloten
 • mogelijkheid tot intergratie van al uw motorvoertuigen in één verzekeringspakket
 • advies en hulp bij inschrijvingen van voertuigen
 • aantrekkelijke premies voor jonge bestuurders
 • professionele ondersteuning bij schade
 • aantrekkelijke bijstandpolissen auto en personen

Verplichte Burgerlijke Aansprakelijkheid (dekking BA)

Is de wettelijk verplichte verzekering. Deze vergoedt de lichamelijke en stoffelijke schade aan anderen: andere bestuurders, inzittenden, voetgangers… zoals bepaald in de wet van 14/12/1992 modelovereenkomst voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen

Onze service en prijs maken  hier het verschil!

Rechtsbijstand 

Verdedigt uw rechten als bestuurder of eigenaar van een voertuig. Keuze uit 2 topwaarborgen Standaard of Uitgebreide formule

Kleine of mini Omnium 

Vergoedt de schade aan uw voertuig ten gevolge van één van volgende waarborgen. Er is geen vrijstelling voorzien voor deze waarborgen, behoudens anders vermeld in de voorwaarden.

Let op: voor de waarborg diefstal gelden specifieke antidiefstalsystemen. Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

 • Brand: deze waarborg verzekert U tegen brandschade. Hierbij komen de schade door brand, vuur, bliksem, ontploffing, zelfontbranding, kortsluiting zonder vlammen, en ook de schade door en de kosten van het blussen in aanmerking.
 • Diefstal: U wordt vergoed voor materiële schade geleden door diefstal of poging tot diefstal van uw
 • Glasbreuk: deze waarborg dekt U tegen schade aan de voorruit, de zijruiten en de achterruit van de wagen.
 • Natuurkrachten: deze waarborg voorziet een vergoeding voor de schade aan de wagen als gevolg van natuurkrachten (hagel, sneeuw, ).
 • Aanrijding met dieren: schade veroorzaakt door een aanrijding met dieren is het onderwerp van deze waarborg.

Grote Omnium of volledige casco

Vergoedt de materiele schade aan uw eigen voertuig ten gevolge van onder andere eigen fout, ongeval met vlucht, brand, diefstal, glasbraak, natuurevenementen of vandalisme, en dit zonder vrijstelling. Let op: voor de waarborg  diefstal gelden  specifieke antidiefstalsystemen.

Vraag ons voor het juiste systeem dat vereist is voor uw wagen.

 Waarborgen

Dekkingen mini omnium + Eigen schade/ stoffelijke schade aan het voertuig: onder het begrip ‘eigen schade’ wordt de materiële schade aan uw voertuig verstaan, die niet verhaalbaar is op een aansprakelijke derde.

Bijstandsverzekering Binnen en Buitenland