Ongevallen Bestuurderverzekering

De Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA) Motorvoertuigen vergoedt alle slachtoffers van het verzekerde voertuig, behalve de bestuurder.  Oplossing? De Ongevallen bestuurdersverzekering.

 U ontvangt dan een vergoeding voor kosten die voortvloeien uit medische verzorging en/of arbeidsongeschiktheid door een verkeersongeval.

 Waarom?

 Volgende waarborgen kunt u onderschrijven: 

  • waarborg overlijden
  • waarborg blijvende invaliditeit
  • waarborg dagvergoeding (TAO)
  • waarborg medische kosten

Als bestuurder van een motorvoertuig wordt u dankzij deze polis vergoed voor de lichamelijke letsels die u bij een verkeersongeval oploopt.

 Deze verzekering kan met of zonder verplichte verzekering BA Motorvoertuigen onderschreven worden.