POJAZDY DO UŻYTKU SŁUŻBOWEGO

(UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE)
Oprócz indywidualnego ubezpieczenia pojazdu oferujemy idealne rozwiązanie dla firm posiadających pojazdy mechaniczne.

Oferujemy ubezpieczenie grupy pojazdów (tzw. floty) od wszelkiego rodzaju ryzyka, w ramach jednej i tej samej polisy. Jeśli tylko pozwolisz nam sobie doradzić…

Załóżmy, że twoja flota składa się z ośmiu małych samochodów, trzech samochodów dostawczych, dwóch wózków widłowych i jednej limuzyny. Właściwe byłoby ubezpieczenie każdego z tych pojazdów osobno. Dlaczego? Po pierwsze, ponieważ składki różnią się w zależności od kategorii ubezpieczenia, a po drugie, ponieważ nie wszystkie pojazdy są narażone na to samo ryzyko.

Odpowiedzialność cywilna (OC)

Prawo belgijskie wymaga od każdego posiadacza pojazdu wykupienia ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej, obejmującego wszelkie obrażenia ciała i uszkodzenia mienia spowodowane przez ten pojazd. To ubezpieczenie jest standardową umową, identyczną dla wszystkich firm ubezpieczeniowych. Różnicę stanowi obługa klienta i pakiet usług!

Ochrona prawna w ruchu drogowym

Mieć rację i dowieść swego prawa nie jest niestety synonimem. Dochodzenie sprawiedliwości   dla uczestnika ruchu drogowego może okazać się łamigłówką, stąd lepiej skontaktować się z doświadczonym prawnikiem i specjalistą w tej dziedzinie.

Częściowe  Auto-casco

 

W zależności od wariantu Auto-casco na jaki się zdecydujesz, ubezpieczenie to chronić będzie Twój pojazd od różnych zdarzeń.

 

Częściowe  Auto-casco obejmuje swoją ochroną szkody powstałe w wyniku: kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu, pożaru, zbicia szyby, działania zjawisk atmosferycznych (powodzie, zatopienia, grad, uderzenia pioruna, huragan) kolizji ze zwierzętami.

 

Wybierając ten wariant ubezpieczenia, masz prawo do ‘całkowitej ochrony’ Twojego pojazdu w przypadku różnych zdarzeń:

  • szkody powstałe w wyniku kradzieży:  zniknięcie ubezpieczonego pojazdu w wyniku kradzieży, zniszczenia lub częściowego uszkodzenia w wyniku kradzieży lub usiłowania kradzieży pojazdu
  • szkody powstałe w wyniku pożaru : zniszczenie lub częściowe uszkodzenie pojazdu ubezpieczonego w wyniku pożaru, wybuchu, wyładowania atmosferycznego, zwarcia i gaszenia pożaru, z wyjątkiem uszkodzeń spowodowanych przez ładunek szczególnie łatwopalnych materiałów lub materiałów wybuchowych.
  • szkody powstałe w wyniku działania zjawisk atmosferycznych: bezpośrednie konsekwencje osuwiska skał, opadu skalnego, osunięcia ziemi, lawiny, nacisku masy śnieżnej, spadającego lodu lub sterty śniegu, burzy, gradu, powodzi i zatopienia.
  • szkody powstałe w wyniku stłuczenia szyb samochodowych (oszklonych powierzchni); przedniej,  dachu panoramicznego oraz szyb bocznych i tylnej.
  • szkody powstałe w wyniku kolizji ze zwierzętami: zniszczenie lub częściowe uszkodzenie ubezpieczonego pojazdu mechanicznego wynikające bezpośrednio z uderzenia w zwierzynę, ptaki i inne bezpańskie zwierzęta

 

Pełne Auto-casco

 

Pełne Auto-casco obejmuje szkody ubezpieczone w ‘częściowym ubezp. Auto-casco’, jak również szkody na własnym pojeździe powstałe w wyniku kolizji , wypadku (nawet jeśli ubezpieczony pojazd jest jedynym uczestnikiem wypadku), szkody powstałe w wyniku działania strumienia rozbryzgiwanej cieczy lub wyciek substancji, aktów wandalizmu; w tych wszystkich przypadkach następuje zwrot kosztów naprawy.

Wybierając tę opcję, uzyskujesz ubezpieczenie „all inclusive” z następującymi gwarancjami:

 

Całodobowa pomoc drogowa- pojazd i osoba

Twój samochód stanął? Samochód został skradziony podczas pobytu za granicą? Całodobowa pomoc drogowa Assurance Assistance 24/24  natychmiast przyjedzie na miejsce, aby umożliwić Ci odzyskać mobilność.

Ubezpieczenie kierowcy

Ubezpieczenie kierowcy zapewnia świadczenia w przypadku śmierci, inwalidztwa i czasowej niezdolności do pracy, zwraca koszta hospitalizacji podczas pobytu w szpitalu i pokrywa koszty powrotu do zdrowia po wypadku.