Accidents Conducteur

Ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej (OC) obejmuje wszystkie ofiary uczestniczące w wypadku. Czy wiecie jednak, że jedyną osobą nie objętą ubezpieczeniem jest kierowca, który spowodował wypadek? Jak więc rozwiązać ten problem?

Wykupić ubezpieczenie od wypadków dla kierowcy.

Ubezpieczenie to gwarantuje zwrot kosztów leczenia i/lub odszkodowanie w przypadku niezdolności do pracy z powodu wypadku drogowego.

Jakie gwarancje można wykupić w ramach tego ubezpieczenia?

  • odszkodowanie z tytułu śmierci
  • odszkodowanie z tytułu niezdolności do pracy
  • odszkodowanie z tytułu  braku dochodu na podstawie stawki dziennej
  • zwrot kosztów leczenia

 

Ubezpieczenie to można wykupić wraz z ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (OC) lub bez.