INDYWIDUALNE UBEZPIECZENIE OD NASTĘPSTW NIESZCZĘŚLIWYCH WYPADKÓW

Wypadek podczas wykonywania działalności zawodowej lub/i  w życiu prywatnym ?

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków pomoże Ci stawić czoła problemom wynikłym wskutek nieprzewidzianych zdarzeń (wypadku ubezpieczonego). Bez względu na wiek, kwota składki  jest jednakowa i  dostosowana do Twoich możliwości finansowych i zawodu.

  • dodatkowo masz możliwość otrzymania dziennej kwoty odszkodowania, ktorej wysokość ustalasz sam
  • w przypadku niepełnosprawności w wyniku wypadku, szybko otrzymasz kwotę ubezpieczonego kapitału, która pozwoli Ci na zapłacenie poniesionych kosztów (świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu lub trwałego uszkodzenia ciała)
  • w przypadku śmierci w wyniku wypadku, twoi bliscy otrzymają kwotę ubezpieczonego kapitału, którą sam wybrałeś w zakresie tego ubezpieczenia.
  • gwarancja dodatkowa przy wyborze danej opcji- zwrot kosztów leczenia