UBEZPIECZENIE OD OGNIA I INNYCH ZDARZEŃ LOSOWYCH DLA PRZEDSIĘBIORSTW (W TYM MŚP)

Szkody wskutek pożaru, czasem znaczne, dotyczą nie tylko pomieszczeń, które zajmujesz jako właściciel lub dzierżawca, ale także ich zawartości (sprzęt służbowy, towary).

Co obejmuje to ubezpieczenie?

Chroni twoje nieruchomości i lokale, zapasy surowców i gotowe produkty, twoje lub powierzone mienie, w rzeczywistości chroni twój biznes przed najbardziej znanymi zagrożeniami:

– ogień; eksplozja (gaz), implozja (komputery …); dym z ogniem lub bez; i uszkodzenia elektryczne;

– konsekwencje uderzenia pioruna i spięcia elektrycznego w budynkach ubezpieczych, a także na podłączonych do niego instalacjach elektrycznych;

– szkody po zalaniu

– burza i wichura, grad, śnieg;

– kradzież, wandalizm;

– stłuczenie oszklonych powierzchni i wybicie szyb;

ale także przeciwko mniej oczywistym zagrożeniom

– Ubytek lub wyciek płynu;

– Inne zdarzenia (zawalenie się …).

Ponadto ogień może rozprzestrzeniać się, powodując znaczne szkody w sąsiednich budynkach. Ubezpieczenie od ognia obejmuje również te szkody, za które możesz być odpowiedzialny i za które byłbyś pociągnięty do odpowiedzialności.

Pytania zadawane przez ubezpieczyciela:

Oprócz bardziej ogólnych pytań dotyczących twojej działalności, powierzchni lokalu i rodzaju mienia, które ma podlegać ubezpieczeniu, twój ubezpieczyciel zapyta o elementy, które mogą stanowić czynniki zwiększające ryzyko pożaru.

– czy przechowujesz duże ilości łatwopalnych materiałów?

– czy niektóre elementy konstrukcji w twoim budynku zostały wykonane z materiałów wrażliwych?

– czy w budynku jest wiele opakowań: drewno (karton / papier), plastik, polistyren …?

– czy lokale twojej firmy znajdują się w pobliżu firmy o wysokim ryzyku pożaru (stacja benzynowa, fabryka materiałów wybuchowych …)?

Z drugiej strony obecność urządzeń do prewencyjnej ochrony przeciwpożarowej, takich jak czujniki ognia, dymu i ciepła, urządzeniań zraszające, które zmniejszają prawdopodobieństwo wystąpienia lub skutków pożaru, zostanie pozytywnie uwzględnione przez ubezpieczyciela przy zawarciu umowy.

Zapobieganie

Jeśli w przeciwieństwie do innych zabezpieczeń, ubezpieczyciel nie narzuca środków zapobiegających wybuchowi pożaru, ważne wydaje się przypomnienie pewnych zdroworozsądkowych środków, które zmniejszają ryzyko prawdopodobieństwa wystąpienia pożaru lub zmniejszenia wielkości szkody:

– regularnie kontroluj swoje instalacje gazowe i elektryczne;

– unikaj przeciążania obwodów na tym samym gnieździe;

– unikaj materiałów łatwopalnych przy izolacji, dekoracji lub wyposażeniu;

– zaopatrzyj się w odpowiednią gaśnicę, sprawdź i konserwuj ją oraz upewnij się, że Ty i twój personel wiecie, jak jej używać. Na koniec, aby uniknąć problemów po katastrofie, złóż w sejfie dowody zakupu i wartości nieruchomości lub przekaż je do przechowania kopie osobom trzecim.

 

UWAGA! Po pożarze średni okres odbudowy i wznowienia działalności może trwać ponad kilka miesięcy, co powoduje całkowite lub częściowe zmniejszenie obrotów, czyli straty operacyjne. Oferujemy zatem dodatkową gwarancję zapewniającą odszkodowanie odpowiadające dochodowi, który firma osiągnęłaby, gdyby pożar nie nastąpił .