UBEZPIECZENIE POGRZEBOWE

Żyjesz spokojnie, kiedy wszystko jest zaplanowane.

Ubezpieczenie pogrzebowe to pewność, że kapitał zostanie wypłacony w momencie twego odejścia.

Sam wskazujesz beneficjentów tego kapitału.

Korzyści

  • Podejście proste i bez niespodzianek
  • Nie ma kwestionariusza dot. zdrowia lub badania lekarskiego.
  • Składki są płatne miesięcznie

 

Zwiększony kapitał w razie wypadku.

Wypadek zawsze może się zdarzyć, a konsekwencje finansowe często dotykają Twoich bliskich

Wsparcie dla bliskich

Twoi bliscy mogą liczyć na wsparcie telefoniczne, które ułatwi im podjęcie odpowiednich kroków (formalności administracyjne, porady dotyczące organizacji pogrzebu), a także zwrot nieprzewidzianych wydatków (przewóz ciała).