NASZA FIRMA CZYLI KIM JESTEŚMY

SPeCjALIzacja

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu nasze biuro specjalizuje się w ubezpieczeniach osób prowadzących działalność na własny rachunek, ubezpieczeniach dla małych i średnich przedsiębiorstw, dużych przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą i wspólnot mieszkaniowych.

Ten typ klienteli wymaga szczególnej uwagi i konkretnej wiedzy z zakresu ubezpieczeń, prawa i prewencji.

 

usługi

 

Największe towarzystwa ubezpieczeniowe w Belgii obdarzają nas zaufaniem, zarówno przy podpisywaniu umów ubezpieczeniowych, jak i przy likwidacji szkód i wypłacie odszkodowań. Jest to korzyść dla klienta, zarówno pod względem możliwości płatności premii, jak i szybkiego odszkodowania w przypadku przedstawienia roszczenia.