UBEZPIECZENIE POZOSTAŁYCH DO SPŁACENIA RAT HIPOTECZNYCH

Ubezpieczenie pozostałych do spłacenia rat hipotecznych jest ubezpieczeniem tymczasowym, ograniczonym do czasu trwania kredytu, gwarantującym jego spłatę w przypadku śmierci. Ubezpieczenie to jest najczęściej uzupełniane innymi gwarancjami osobistymi obejmującymi ryzyko niezdolności do pracy, niepełnosprawności i potencjalnej utraty zatrudnienia.Można je wykupić bardzo łatwo i szybko!

W większości przypadków wystarczy złożyć ubezpieczycielowi zwykłe oświadczenia pozostawania w dobrym zdrowiu.