UBEZPIECZENIE REKREACYJNYCH JEDNOSTEK PŁYWAJĄCYCH

Właściwe ubezpieczenie jednostek pływających może być bardzo przydatne. Bycie ubezpieczonym oznacza zwrot kosztów w przypadku wystąpienia szkody, a zwłaszcza szkód wyrządzonych osobom trzecim.

Żeglarstwo rekreacyjne to jakiekolwiek rekreacyjne prywatne korzystanie z łodzi /jachtu czy pozostałych jednostek pływających, w celach niedochodowych. Dzięki naszej polisie ubezpieczeniowej rekreacyjnych jednostek pływających możesz ubezpieczyć łódź, żaglówkę lub motorówkę.Oferujemy Ci formuły gwarancyjne dostosowane do Twojej łodzi i Twojego sposobu użytkowania.

  • Odpowiedzialność cywilna: każdy żeglarz powinien być ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w stosunku do osób trzecich za nieumyślne spowodowanie szkody i to niezależnie od wielkości statku. Ponadto, gwarancja posiadania takiego ubezpieczenia jest często wymagana, by móc zacumować w porcie.
  • Gwarancja ‘Auto-casco’ -ważne jest, aby odpowiednio ubezpieczyć swoją łódź żaglową lub motorową, ponieważ nikt nie jest bezpieczny przed burzą, kradzieżą, ogniem lub kaprysami morskiej pogody. Również zgłoszona do ubezpieczenia wartość łodzi jest tak samo ważna jak jej miejsce w porcie. Zgłoszona do ubezpieczenia wartość łodzi musi być jej rzeczywistą wartością.
  • Ubezpieczony kapitał określają warunki szczególne, w których można wybrać zmniejszoną kwotę ubezpieczonego kapitału dla celów ubezpieczenia tylko od niektórych szkód
  • Indywidualna gwarancja ubezp.od wypadku na morzu: obejmuuje ubezpieczonego i osoby znajdujące się na pokładzie w przypadku wypadku oraz zapewnia kapitał na wypadek śmierci lub niepełnosprawności, a w niektórych przypadkach koszty leczenia. Kapitał max. ubezpieczony w przypadku poszczególnych wypadków objętych roszczeniem i kapitał ubezp.na osobę są określone w umowie.