UBEZPIECZENIE KREDYTU

Ubezpieczenie kredytu jest szczególną formą ubezpieczenia, która zabezpiecza przedsiębiorsta lub banki przed niewywiązaniem się ze zobowiązań kredytobiorcy, z następujących powodów:

  • powodów zależnych od dłużnika (niewypłacalność)
  • powodów zewnętrznych takich jak ograniczenia (w szczególności związane z ryzykiem politycznym w umowach eksportowych obejmujących kredyt klienta). W tym przypadku ubezpieczenie kredytu jest jednym z elementów zabezpieczenia eksportu.