UBEZPIECZENIE OD ODPOWIEDZIALNOŚCI CYWILNEJ ZWIĄZANEJ Z DZIAŁALNOŚCIĄ GOSPODARCZĄ

Jako właściciel firmy jesteś odpowiedzialny za szkody wyrządzone przez Ciebie jak i Twój personel, z powodu użytego sprzętu, a także przedmiotów, które produkujesz, sprzedajesz, naprawiasz,.. Klient, który poślizgnął się w twoim sklepie i zwichnął nogę, zatruł się sprzedawanym  w twoim sklepie produktem spożywczym, to niektóre przykłady przypadków, za które może sz zostać pociągnięty do odpowiedzialności.

Podczas gdy większość tych wypadków nie ma dramatycznych konsekwencji, niektóre z nich, ze względu na poważne skutki, które mogą spowodować, zagrażają stabilności ekonomicznej firmy, biorąc pod uwagę wysokość odszkodowania, które miałbyś zapłacić poszkodowanym ( przykład: źle zainstalowany kocioł, który spowodował zatrucie tlenkiem węgla i śmierć klienta i jego dzieci).

Zatem ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej tak samo jak ubezpieczenie mieszkaniowe od ognia i innych zdarzeń losowych, są nieodzowną gwarancją spokojnego życia.

Polisa, której przedmiotem jest ubezpieczenie wielorakiego ryzyka oferuje przeważnie dwie gwarancje odpowiedzialności cywilnej.

  1. Gwarancja odpowiedzialności cywilnej w zakresie działalności zawodowej,

która obejmuje ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej związanej z działalnością gospodarczą, to ubezpieczenie od szkód wyrządzonych osobom trzecim wskutek wypadku, w tym szkód poniesionych przez klientów w ramach prowadzonej przez Ciebie działalności. Dokładniej, ubezpieczyciel zwraca koszta konsekwencji uszkodzeń ciała, szkód materialnych i niematerialnych, które Ty lub inna osoba wykonująca pracę czy biorąca udział w działalności firmy (praktykanci, pracownicy, wolontariusze …) mogą wyrządzić innym (klientom lub nie).

 

  1. Odpowiedzialność cywilna po dostawie lub instalacji

Twoja działalność obejmuje instalację, naprawę i konserwację mienia i nieruchomości należących do Twoich klientów. W zależności od potrzeb ubezpieczyciel zaoferuje ci konkretne gwarancje odpowiedzialności cywilnej.